Każda firma może liczyć na jakąś pomoc ze strony państwa. Mogą to być ulgi, szkolenia, czy pomoc finansowa. Jednak jeżeli chcemy rozwijać działalność i potrzebne jest nam dofinansowanie, to lepiej skorzystać z pomocy unijnej, bo jest większa.

Jaki jest cel dotacji unijnej?

urząd marszałkowski toruń dotacje unijneProwadzenie działalności wymaga ciągłego rozwijania się i poszerzania zasięgu, ponieważ konkurencja nie śpi i często depcze nam po piętach. Jednak rozwijanie firmy wymaga nakładów finansowych związanych z rozbudową budynków, zatrudnianiem nowych pracowników, czy zakupem nowego sprzętu umożliwiającego wprowadzenie nowej linii technologicznej. Urząd Marszałkowski Toruń dotacje unijne wydatkuje w ramach konkretnych programów. Można tu uzyskać pomoc unijną na założenie nowej firmy, rozwój już istniejącej, na badania naukowe, czy na organizację targów. Dotacje unijne mają na celu pomóc mniejszym przedsiębiorcą, albo dopiero zakładającym swoją działalność, w zwiększeniu konkurencyjności i stworzeniu nowych miejsc pracy. Dofinansowania kierowane do poszczególnych regionów mają też na celu zrównanie poziomu zatrudnienia pomiędzy poszczególnymi województwami, bo jak wiadomo jedne są bardziej, a inne mniej rozwinięte gospodarczo. Aby dostać dofinansowanie z unii, trzeba spełnić szereg wymogów i sporządzić kompletny biznes plan razem z uzupełnionym wnioskiem. Nie każdemu się udaje je otrzymać, ponieważ zależy ono od jakości dostarczonych dokumentów, poprawności biznes planu, samego pomysłu i jego realizacji za pomocą funduszy unijnych.

Jeżeli jakiemuś przedsiębiorcy uda się otrzymać dotację unijną, to musi on wydatkować ją zgodnie z założeniami w biznes planie i nie może zamknąć firmy w ciągu dwóch lat od jej otrzymania, gdyż w przeciwnym wypadku będzie musiał ją zwrócić.

Kategorie: Biznes