Spółka jest rodzajem działalności prowadzonej przez więcej niż jedną osobę fizyczną lub prawną. Ich współpraca opiera się na umowie bądź statucie. Zadaniem spółek jest zazwyczaj prowadzenie działalności gospodarczej. Wiele różnych instytucji prawa, również określanych określanych jest mianem spółki, mimo że nie mają one ze sobą za dużo wspólnego.

Rodzaje spółek w Polsce

spółka prawa handlowegoW prawie polskim systematyzację spółek prowadzi się najczęściej według dziedzin prawa, które regulują ich działanie. Na dzień dzisiejszy zakwalifikowano następujące rodzaje spółek:

 • spółki prawa administracyjnego
 • spółki prawa cywilnego
 • spółki prawa handlowego
 • spółki paneuropejskie

Najczęściej występujące spółki to cywilne oraz prawa handlowego. Pierwsze z nich jest umową pomiędzy dwoma lub więcej osobami wyrażającymi wolę współpracy, aby osiągnąć wspólny cel głównie gospodarczy. Działa ona w sposób obligatoryjny i reguluje jedynie stosunki wewnętrzne pomiędzy wspólnikami. Natomiast w przypadku spółki prawa handlowego możemy wyróżnić dwie podkategorie:

 • spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne)
 • spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)

Spółki handlowe również zakładane są w celu osiągnięcia korzyści gospodarczych poprzez wniesienie nakładów finansowych, a także jeżeli jest to zawarte w umowie, poprzez działanie innych osób.

Zakładanie spółki handlowej

wypełniane wniosku w celu rejestracji spółkiNajczęściej zakładaną w Polsce spółką handlową jest ta o ograniczonej odpowiedzialności. Niestety zakładanie spółek jak i każdej firmy, jest nadal czasochłonne i wymaga wiele zachodu dotyczących załatwiania formalności. Na początek jednak, należy przystąpić do zawarcia umowy. Powinny być w niej zawarte informację takie jak:

 • nazwa i siedziba spółki z.o.o
 • przedmiot działalności
 • wysokość kapitału zakładowego
 • ilość możliwych udziałów wspólników
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych udziałowców
 • jeżeli jest wyznaczony to czas trwania spółki

Następnie konieczne jest wniesienie przez wszystkich członków wkładu mającego być pokryciem kapitału zakładowego, minimalna kwota wynosi 5 tysięcy złotych. Kolejny krok polega na ustanowieniu organów wchodzących w spółkę. Dalsza część działań, ogranicza się do formalności związanych z urzędami. Pierwszym jaki odwiedzimy będzie Urząd Miasta, gdzie dokonujemy rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców. W tym celu wypełniamy formularz zgłoszeniowy o wpis do ewidencji. Kolejno zakładamy firmowe konto bankowe, a także staramy się o uzyskanie numery REGON i NIP w tym celu musimy odwiedzić Urząd Statystyczny oraz Skarbowy, w którym dodatkowo składamy wniosek uwzględniający formę opodatkowania, może to być VAT lub VAT-EU.. Potem przychodzi czas na zgłoszenie i uregulowanie składek w ZUS-ie.

Prawnik i adwokat, a spółka handlowa

prawnik na rozprawieWiele osób różni te dwa zawody ze sobą, gdy w rzeczywistości mają oni zupełnie inne uprawnienia. Prawnik jest zwykłym podmiotem gospodarczym, nie ulega zatem żadnym regulacjom przepisami. Natomiast adwokat, ma obowiązek prowadzenia działalności we własnym imieniu na własny rachunek, w związku z tym nie może być nigdzie zatrudniony. Stąd też tak często możemy się spotkać z kancelariami adwokackimi prowadzonymi w formie spółki, gdyż jest to dla nich znacznie korzystniejsze finansowo. Natomiast prawnik, rzadko ma taką potrzebę chociaż też możemy się spotkać z takimi przypadkami. Najczęściej spotykanymi się w kancelarii adwokackiej ze spółkami osobowymi, a w szczególności spółkami handlowymi partnerskimi. Wiele przykładów tego typu spółek możemy spotkać np. w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu.

 


Dokładniejsze informacje na ten temat są dostępne na:

 • Kancelaria Luty – strona internetowa kancelarii z Krakowa obsługującej rozwody
 • Egospodarka.pl – portal internetowy poświęcony biznesowi i gospodarce
 • Verdena – witryna internetowa wirtualnego biura z Wrocławia zajmującego się rejestracją spółek

Podsumowanie

Na spółki decydują się najczęściej Ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na samodzielne rozpoczęcie działalności, głównie z braku dostatecznej kwoty pieniędzy. Wśród wielu rodzajów spółek, każda ma swoje wady i zalety. To na jaką formę spółki zdecydują się udziałowcy, zależy także od formy działalności.

Kategorie: Biznes