Szkło borokrzemowe w swoim składzie zawiera takie substancje chemiczne jak: tlenek krzemu, tlenek boru, tlenek sodu, tlenek potasu oraz tlenek glinu (Al2O3). Poziom zawartości tlenku boru w mieszaninie wszystkich surowców, ma duży wpływ na właściwości oraz zachowanie szkła przy topnieniu. Średnio przyjmuje się następujący udział procentowy masy: tlenek krzemu 80,6%w, tlenek boru 13,0%w, tlenek sodu i potasu 4,0%w, tlenek glinu 2,4%w. Duża możliwość różnicowania składu chemicznego, a także dodawania różnych surowców modyfikujących pozwala na zastosowanie tego szkła do produkcji wielu materiałów.